Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23,
72-410 Golczewo

Dane deklaracji

Dane identyfikacyjne

Adres zamieszkania / adres siedziby

Adres korespondencyjny składającego deklarację

Adres korespondencyjny składającego deklarację

Adres korespondencyjny drugiego właściciela (fakultatywnie)

Dane identyfikacyjne drugiego właściciela (fakultatywnie)

Adres zamieszkania (adres siedziby) drugiego właściciela (fakultatywnie)

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Dotyczy nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub jest wykorzystywana jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa w pkt. F1, w części nieruchomość, o której mowa w pkt. F2 i w części nieruchomość, o której mowa w pkt. F3 (czyli w części zamieszkałe, niezamieszkałe i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku)