Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze zamiany

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

Wniosek o zamianę nieruchomości – na formularzu F01/ZMK/PG-3/02 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.
Załączniki:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oferowanej przez stronę do zamiany,
 • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy obejmującej tą nieruchomość.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG):
Katarzyna Orłow-Jankowicz – inspektor


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Sprawa rozstrzygana w trybie cywilnoprawnym. Nie mają zastosowania terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do 30 dni od złożenia wniosku - odpowiedź informacyjna o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku (wraz z uzasadnieniem).


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przed ogłoszeniem nieruchomości do zbycia w drodze zamiany niezbędne jest dysponowanie następującymi dokumentami:

 • stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie wyrażającą zgodę na zbycie nieruchomości;
 • wyceną rzeczoznawcy majątkowego nieruchomości będących przedmiotem zamiany;
 • dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości Gminy Golczewo,
 • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem zbycia,
 • zaświadczeniem o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrza Golczewa w drodze zarządzenia wykazuje nieruchomość do zbycia.
W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.