Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 

1) wniosek 
2) załączniki:
     - kserokopia planu zagospodarowania działki lub kopia mapy z zaznaczonym budynkiem.. 


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (ZMK)
Monika Urbaniak – inspektor


Termin i sposób realizacji

Zawiadomienie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
     i adresów.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.