Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.docx << pobierz >>

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf << pobierz >>


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG)
Marcin Schulz  – inspektor

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23,  parter, pokój nr 2
tel. (91) 32 25 144 , faks (91) 38 60 123


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi